Ali Ghamsari

اجرای زن هزار ساله

آهنگساز و نوازنده تار و دیوان:علی قمصری
بازیگر: سارا رسول زاده
نویسنده : احسان افشاری
(بر اساس طرحی از لیلی عاج)

خرید بلیت: farhangtic.com
.
شروع فروش بلیت از یکشنبه ۱۳ بهمن ماه ۱۳۹۸ ساعت ۱۰ صبح

سازهای کوبه ای:کامران منتظری

مشاورین هنری: پریسا صبوری نژاد ، عزالدین توفیق

زن هزار ساله پس از موفقیت در فستیوال فمین ایست سوئد ، این بار اولین حضور کشوری خود را در شیراز تجربه خواهد کرد